Materialer

 

Har du noget materiale liggende der kunne være nyttigt for danske lektorer? Så send det til webredaktør Nete Schmidt.

Se også lektorernes egne materialer (kræver password) og links.

Lærebøger i dansk sprog

Grammatikker

Se også litteraturlisten i Henrik Galberg Jacobsen & Peter Stray Jørgensen, Håndbog i nudansk, til sidst i opslaget “grammatik”.

 • Robin Allan, Philip Holmes & Tom Lundskær-Nielsen, Danish: a comprehensive grammar. London / New York : Routledge. 2006
 • Robin Allan, Philip Holmes & Tom Lundskær-Nielsen, Danish: an essential grammar. London / New York : Routledge.2006
 • Henrik Galberg Jacobsen & Peder Skyum-Nielsen: Dansk sprog: en grundbog, København. 2002
 • Robert Zola Christensen & Lisa Christensen, Dansk grammatik (2. opl.). Odense : Syddansk Universitetsforlag. 2006 · anmeldelse v. Lauge Larsen

Udtale

Dansk kultur og identitet

 • Inge Adriansen, Nationale symboler i det danske rige 1830–2000. Bd. 1 (Fra fyrstestat til nationalstater) + bd. 2 (Fra undersåtter til nation). Museum Tusculanum 2003
 • Kirsten Ahlburg, Tak skal du ha’: en bog om dansk takt og tone. Special-pædagogisk forlag 2001 (1. udg., 3. opl.)
 • »Consider Denmark« (hjemmeside)
 • Ole Feldbæk (red.), Dansk Identitetshistorie. Bd. 1 (Fædreland og modersmål 1536–1789) + bd. 2 (Et yndigt land 1789–1848) + bd. 3 (Folkets Danmark 1848–1940) + bd. 4 (Danmark og Europa 1940–1990). C. A. Reitzel 1991–1992
 • Peter Gundelach (red.), Danskernes særpræg. Hans Reitzel 2004
 • Anne Knudsen, Her går det godt – send flere penge. Gyldendal 2002 (4. udg.)
 • Else Marie Kofod, Politikens bog om skik og traditioner: traditioner, overtro og historisk baggrund. Politiken 1999 (2. udg.)
 • Henrik Bonne Larsen & Thorkil Smitt, Danmarkshistorisk oversigt. Systime 2006 (2. udg., 1. opl.)
 • Flemming Lundgreen-Nielsen (red.), På sporet af dansk identitet. Spektrum 1992
 • Hans Henrik Møller & Mette Siersted (red.), Litteraturhistorie i en kanontid. Alinea 2008 (om undervisning i kanoniserede værker/forfattere: »Hvordan læser man tekster af kanonforfattere?«; bidrag af bl.a. Anders Bay, dansk lektor i Amsterdam) · se også anmeldelse i Folkeskolen
 • Anne Nicolaisen, Birger Lind & Kaj Aage Andersen, Sider af dansk kultur. Grundbog + opgavehæfte. Gyldendal 2007 (grundbog; 1. udg., 5. opl.), 1998 (opgavehæfte)
 • Dorte Nielsen, Fest og farver: tekst- og øvebog. (= Rødt & hvidt for fortsættere, bd. 2). Alinea 2004 (2. udg., 1. opl.)
 • Lone Nielsen, Hvad siger du? Bd. 1 (lektion 1–28) + bd. 2 (lektion 29–56) + lærervejledning. Dansk Flygtningehjælp 2001 (bd. 1; 4. udg., 14. opl.), 1998 (bd. 2; 3. udg., 10. opl.), 1996 (lærervejledning; 3. udg., 3. opl.)
 • Jens Jørgen Nygaard, Fester og højtider. Forum 1988 (1. udg., 3. opl.)
 • Jens Jørgen Nygaard, Fra vugge til grav: livets højtider. Forum 1985
 • Mehmet Yüksekkaya, Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked. People’s Press 2007

Antologier og andre materialer

 • Inger M. Olsen and Sven Hakon Rossel (eds.), Female voices of the North 1–2 (= Wiener Texte zur Skandinavistik (WTS) 1, 3). Wien: Praesens Verlag 2002, 2006. (ISBN 3-7069-0154-4, ISBN 3-7069-0155-2) · beskrivelse