Lektorernes egne materialer

Har du noget materiale liggende der kunne være nyttigt for danske lektorer?
– Så send det til Nete Schmidt på aschmidt2@wisc.edu.

Se også materialer og links.

 

Semesterplaner o.l.

  • Hans Christian Hjort, »Dänisch 2« (på dansk), Humboldt-Universität zu Berlin, sommersemester 2006
  • Hans Christian Hjort, »Grammatik des Dänischen«, Humboldt-Universität zu Berlin, sommersemester 2006
  • Hans Christian Hjort, »Übungen zur dänischen Grammatik« (på dansk), Humboldt-Universität zu Berlin, sommersemester 2006
  • Thomas Olander, »Dansk sprog« o.a., diverse niveauer, Universitetet i Sofia
  • Inger Olsen, læseplaner (»Danish Films from Dreyer to Dogmer«, »Hans Christian Andersen«, »20th Century Danish Women Writers«, »The Sagas«, »Major works in Danish Literature«) · 5 word-filer, zippet

Omtaler af lærebøger

Aktivt dansk v. Martine Ingvorsen, Lille, 2007

Aktivt dansk er en begynderbog for udenlandske studerende. Med udgangspunkt i korte dialoger fra hverdagslivet indøves såvel et grundlæggende ordforråd som de vigtigste grammatiske strukturer, og den mundtlige og den skriftlige dimension vægtes lige højt. Bogen er krævende at arbejde med i den forstand, at de studerende ofte selv skal bruge fantasien og finde på små fortællinger osv., men udbyttet er sliddet værd. Der er udarbejdet ordlister på engelsk, tysk, russisk, ungarsk, tyrkisk, spansk, polsk og arabisk, og der findes lydmateriale i form af cd og kassettebånd. Endelig kan det skriftlige arbejde med Aktivt dansk suppleres med øvehæftet Intensivt dansk.

Danskere v. Martine Ingvorsen, Lille, 2007

Danskere er en lærebog i dansk for udenlandske studerende på mellemtrinnet. Læseren møder en række fiktive personer, der på godt og ondt repræsenterer dagens Danmark. Der er den unge, karrieremindede Anders Axmark, hans flippede, venstreorienterede lillesøster og hendes kæreste, Alexander. Der er det midaldrende provinsægtepar Flemming og Linda og Flemmings gamle mor, der bruger hovedparten af sin tid på indkøbsture til Tyskland. Og der er Flemmings alkoholiker-ven og skolepigerne Sille og Mette. Der gås i dybden med både den mundtlige og den skriftlige dimension, og den sproglige korrekthed vægtes højt. Arbejdet med Danskere kan suppleres med lydmateriale i form af cd og kassettebånd.