Lise Bostrup, Aktivt dansk

omtalt af

Martine Ingvorsen, Lille

Aktivt dansk er en begynderbog for udenlandske studerende. Med udgangspunkt i korte dialoger fra hverdagslivet indøves såvel et grundlæggende ordforråd som de vigtigste grammatiske strukturer, og den mundtlige og den skriftlige dimension vægtes lige højt. Bogen er krævende at arbejde med i den forstand, at de studerende ofte selv skal bruge fantasien og finde på små fortællinger osv., men udbyttet er sliddet værd. Der er udarbejdet ordlister på engelsk, tysk, russisk, ungarsk, tyrkisk, spansk, polsk og arabisk, og der findes lydmateriale i form af cd og kassettebånd. Endelig kan det skriftlige arbejde med Aktivt dansk suppleres med øvehæftet Intensivt dansk.

Lise Bostrup, Aktivt dansk - på bulgarsk, maj 2009

Mens vi venter på den bulgarsk-danske ordbog har jeg udgivet en lille bulgarsksproget grammatik og ordliste til min grundbog Aktivt dansk.
Den forklarer hele den danske basisgrammatik og det mest nødvendige
ordforråd på bulgarsk.
Det har indtil nu været nødvendigt for bulgarer, der ønsker at lære
dansk, at gå via engelsk eller russisk, og det siger sig selv, at det
er meget lettere for en bulgarer at få ordene direkte oversat til
bulgarsk og få grammatikken forklaret på bulgarsk og med
sammenligninger til det bulgarske sprog. Det er min gode ven Georgi
Iliev fra Institut for Skandinavistik på Sofias Universitet, der har
stået for den bulgarske bearbejdning af bogen - som tidligere er udkommet på engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk, polsk, tyrkisk og
arabisk. Bogen koster kun 125 kr. (+ eventuelt porto).